LINOCHO E A LÚA
FOTOGRAFÍAS
INICIO
COMPAÑÍA
OBRAS EN CARTEL
TÓDALAS OBRAS
CONTRATACIÓN
FICHA TÉCNICA :
Autor : Esteban Losada
Xénero : Comedia
Idioma : Galego e castelán
Público preferente : Infantil ( de 6 a 11 anos)
Duración : 60 minutos
Tempo de montaxe/ desmontaxe : 4 horas/ 2 horas
Potencia eléctrica : 5 Kw / 380-220 v
Espacio escénico : Ancho : 3 m,  fondo  : 3 m,  alto : 3 m
Actores e técnicos: Dolores Fernández, Eva Sanz, Esther García, Ricardo Costa, Manuela Varela, Sabela Amado, Esteban Losada.


POSTA EN ESCENA:
Espectáculo netamente marcado polos cánones do teatro de títeres tradicional (frases curtas, ritmo trepidante e participación). Técnicas empregadas : Luva, variña e marotte.

SINOPSE :
Érase unha vez un neno chamado Linocho que xogaba  ledame coa súa amiga Chiruca, cando, de súpeto, aparece un verme xigante e... ¡Zas!  ¡ Pápalle-lo seu globo de cores!
Linocho vai na súa procura para obrigarlle a que lle dea un novo globo e, así, case sen se decatar, penetra no alucinante mundo da fantasía.