O ESPÍRITO DO BOSQUE
FOTOGRAFÍAS
INICIO
OBRAS EN CARTEL
TÓDALAS OBRAS
CONTRATACIÓN
FICHA TÉCNICA :
Autor : Esteban Losada
Xénero : Comedia
Idioma : Galego e castelán
Público preferente : Infantil ( de 6 a 11 años)
Duración : 60 minutos
Tempo de montaxe/ desmontaxe : 4 horas/ 2 horas
Potencia eléctrica : 5 Kw / 380-220 v
Espacio escénico : Ancho : 3 m,  fondo  : 3 m,  alto : 3 m
Actores e técnicos: Esther García, Mercedes Nogueras, Manuela Varela, Sabela Amado, Esteban Losada.


PUESTA EN ESCENA:
Espectáculo que combina el títere tradicional cunha coidada posta en escena, na que cabe subliñar un amplo e complexo deseño de luces. Técnicas empregadas luva, variña e marotte.

SINOPSIS:
Comedia que narra o acontecido nun bosque ó ser invadido polo lixo e de como Celes, o trapeiro calé, mantedor inconsciente do precario medio, é capatado polo ruín especulador Maldrás para que abandone a súa benéfica actividade e traslade uns misteriosos bocois ó bosque. Estes resultan ser radioactivos, polo que os habitantes da fraga alertan a Celes que, decatándose da gravidade da situación, tenta desbara-ta los planos do pérfido Maldrás.
COMPAÑÍA