CURSOS
FOTOGRAFÍAS CURSOS
CURSILLO PARA NENOS
CURSO PARA MESTRES
INICIO
OBRAS EN CARTEL
TÓDALAS OBRAS
CONTRATACIÓN
Aínda que o ensino non é a nosa actividade principal temos preparados varios cursos. A  nosa andaina neste eido  comeza no ano 1.988 e se enmarca  nos chamados "Domingos de Furabolos" organizados pola xa desaparecida Asociación de Titiriteiros Galegos
CURSOS IMPARTIDOS
COMPAÑÍA