CARTELEIRA  2.016
INICIO
OBRAS EN CARTEL
TÓDALAS OBRAS
CONTRATACIÓN
3º TRIMESTRE

4  agosto  -  A CORUÑA  -  Linocho e a lúa  ( Praza de Santa María, 19 h )  
 
                   
6  agosto   -  A CORUÑA  -   O espírito do bosque  
(Parque de Santa Margarida  17,15 h)

8  agosto  -   A CORUÑA  -  Linocho e a lúa  ( Praza de Azcárraga, 19 h )
Páxina actualizada o 23 de xullo de 2.016